Valmennuksen tavoitteena on

  • tunnistaa esimiesten vahvuudet ja kehittämiskohteet
  • määrittää kehittämistarpeet sekä laatia konkreettinen kehittämisohjelma jokaisen
  • omaan henkilökohtaiseen kehittymiseen
  • parantaa yhteistyö- ja johtamisvalmiuksia
  • lisätä onnistumisia esimiestyön erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • luoda yhtenäinen johtamismalli
  • parantaa valmiuksia eri toimintojen kehittämisessä ja johtamisessa
  • tehostaa ajankäyttöä sekä painottaa työkyvyn ylläpitoa
  • auttaa esimiestä määrittämään omat työodotukset
  • tuoda työodotusten huomiointi konkreettiseksi esimiehen työkaluksi