• pitääkö tehdä enemmän – vai riittääkö vähemmän
  • ajanryöstäjien tunnistaminen
  • yleiset tehostamisideat
  • oma ajankäyttömalli ja sen tunnistaminen sekä toimintamuutokset
  • apuna työkirja ”Henkilökohtainen tehokkuus”, jossa tarkastellaan 12 eri osa-aluetta