• erilaiset työodotukset
  • omien työodotusten tunnistaminen ja tulkinta. apuna työkirja ”Tarkastele työodotuksia – lisää sitoutumista”
  • korkeat odotukset ja niihin sopeutuminen työyhteisössä
  • työodotusten hyödyntäminen kehityskeskusteluissa
  • miten erilaiset ominaisuudet tulisi huomioida kehityskeskustelussa
  • ihanne kehityskeskustelumalli ja kehittämisideoiden toteutumisen varmistaminen
  • tunnista ja toimi – yleisiä ohjeita ja vinkkejä keskustelutilanteisiin
  • kehonkieli viestijänä – totuuden kertoja?
  • mitä ilmeet ja eleet paljastavat
  • lupaukset ja niihin sitoutuminen