• auttaa ymmärtämään oman käyttäytymisen vaikutus vuorovaikutustilanteessa
  • auttaa osallistujia ymmärtämään erilaisten asiakkaiden käyttäytymistä
  • tiedostaa henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittämiskohteet
  • tuoda esiin henkilökohtaisia kehittämistoimenpiteitä ja saada osallistujat innostumaan niiden toteuttamiseen
  • antaa vinkkejä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen jatkuvaan kehittämiseen ja sitä kautta tuoda parempia tuloksia (parempaa asiakastyytyväisyyttä, lisää uusia asiakkaita, enemmän kanta-asiakkaita)
  • valmennuksen  työkaluna käytetään Everything DiSC -työyhteisöprofillia, Katso tarkemmin täältä